Elk kind houdt onvoorwaardelijk van beide ouders. Wat als het kind na een scheiding van zijn/haar ouders te horen krijgt dat het niet meer van de andere ouder mag houden? Elk kind verdient allebei de ouders die er voor haar/hem staan. Ook na de scheiding.

Gescheiden ouders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o.

 

Wat voor ouder wilt u zijn nu u gescheiden bent

Ouders die samen optrekken voor het welzijn van hun kinderen, dat gunnen wij ieder kind. Het samen optrekken als gescheiden ouders kan zelfs eindeloze trajecten binnen de justitiële en/of hulpverlenende kaders voorkomen. Gedurende onze gesprekken kiest u zelf, samen met de andere ouder, de punten waarover wij in gesprek gaan met elkaar, over de kinderen. Dit traject staat buiten de rechtbank en advocatuur. Gesprek(ken) met uw kind is ook mogelijk.

De praktijk wijst uit dat een dergelijk traject voor gescheiden ouders samen, effectiever is dan een traject voor ieder apart. Het gevaar van een individueel traject is dat ouders op een gegeven moment helemaal niet meer met elkaar kunnen communiceren. Men kwetst elkaar opzettelijk en gaat de strijd aan ten koste van alles. Vaak zijn de kinderen hier de dupe van. Het elkaar negeren resulteert in het ergste geval in een situatie waarin de kinderen als kindsoldaten in de strijd ingezet worden, vaak met de intentie om hen tegen de andere ouder te keren. Wat voor ouder wilt u zijn?

 

 

Een relatie kan beëindigd worden, het ouderschap niet

Ouders die nog bij elkaar zijn, rekenen elkaar niet af op elkaars tekortkomingen. Sterker nog, men vormt als ouders een front en lost moeilijke situaties samen op. Men neemt het voor elkaar op als het nodig is. Na een scheiding is alles anders. Bij de echtscheiding/relatiebreuk heeft men met veel verschillende emoties te maken.

Soms heeft men een onafhankelijk persoon nodig om tot een goede afstemming met elkaar te komen, zodat er nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid zullen alle gesprekken altijd met u en de andere ouder samen worden gevoerd.

Het doel van deze gesprekken is om tot een overeenstemming te komen over de inhoud van een goed ouderschap na scheiding. Zodat kinderen de ondersteuning en aandacht mogen (blijven) ontvangen waar zij ook recht op hebben. Geen lange wachtlijsten bij de jeugdzorg, maar snelle vooruitgang! Geen wisselende gezichten en eindeloos papierwerk. Binnen enkele gesprekken kunt u al resultaat verwachten.