Tarieven

 

Financiering

PGB

Voor een mogelijke financiering vanuit de WMO of de Jeugdwet kunt u zich richten bij de Sociaal (wijk)team van uw gemeente. De gemeente vraagt u om informatie. Wat u precies mee moet sturen, hoort u bij uw aanvraag.  De gemeente beoordeelt daarna of u voldoet aan de voorwaarden voor een pgb. Mocht dit het geval zijn, dan stuurt de gemeente u een toekenningsbeschikking of een toekenningsbericht. Hierin staat dat u een pgb krijgt en hoe hoog uw budget is. U kunt bij vragen over pgb ook bij mij terecht.

 

Zorgverzekering

Relatietherapie wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering. Psychosociale therapie (gedeeltelijk) wel. U kunt bij uw verzekering informeren of de consulten voor psychosociale therapie worden vergoed. Mijn AGB code is 94066166/94108711. Vergoeding vindt plaats vanuit de aanvullende verzekering en niet alle zorgverzekeraars vergoeden.

 

Zelffinanciering

Steeds meer mensen kiezen er voor om zelf te betalen voor ondersteuning en begeleiding. U heeft dan geen verwijzing of beschikking nodig. Steeds minder zorg wordt vergoed en de voorwaarden voor een vergoeding worden steeds strenger. Mensen kiezen er daarom in toenemende mate voor om zelf te betalen voor een begeleiding- en/of ondersteuningstraject. Snel professionele hulp krijgen en minder administratie weegt vaak zwaarder.  

 

Tarieven

Het kennismakingsgesprek is kosteloos.

Individuele sessie uurtarief €65,-

Gezamenlijke sessie uurtarief totaal €110,-